Spring til indhold

Odderupvej 15

6880 Tarm

+45 26130451

Lad os få en dialog om dit projekt

info@kstmontageogteknik.dk

Vi besvarer hurtigst muligt

Forudsætninger for garageport montage

Forudsætninger for garageport montage

Nedenstående forhold skal være klar ved opstart af montage medmindre andet er aftalt særskilt og fremgår af ordrebekræftelsen.

7.1 Med henblik på monteringen af anlægget, er ordregiveren pligtig til for egen regning at sørge for de nødvendige forberedelser i henhold til punkt 16 i herværende betingelser, samt at stille elektrisk energi til rådighed til montering og prøvedrift.

7.2 Ordregiveren opbevarer for egen regning og på eget ansvar det materiale, som KST leverer på byggepladsen og eller installationsstedet.

16.1 Nøjagtig placering skal altid anvises ved tegning eller af kontaktperson på montagestedet forud for montagetidspunktet.

16.2 Forud for montage, skal installationsstedet være forberedt i overensstemmelse med aftalte anvisninger.

16.2.1 Området omkring montagepladsen skal være rent og frit for materialer. Der skal være frie adgangsforhold til arbejdsstedet. Området omkring montagepladsen skal være forsynet med belysning.

16.2.2 Pladsen i og omkring portåbningen skal være ryddet. Som udgangspunkt gælder min. højde + 2000 mm bag port. Kørefast underlag forudsættes, hvis der anvendes lift.

16.3 Forud for montage, skal der være foretaget fremføring af 230 V strøm i overensstemmelse med de aftalte anvisninger.

16.4 Gulvet skal være færdiggjort med maks. tolerance ±2 mm for automatiske døre og maks. ±5 mm for ledhejseporte. KST kan ikke garantere for portens tæthed, hvis dette ej overholdes.

16.5 Væggene skal være færdiggjort og i lod med maks. tolerance ±2 mm for automatiske døre og maks. ±5 mm for ledhejseporte.

16.6 Der skal være min. 10 cm skruefast underlag i begge sider og skruefast underlag i top tilsvarende min. overhøjde anført på ordrebekræftelsen.

16.7 Ved installationen på eller mod væg eller overparti, skal væg/overparti forstærkes i hele det areal der omfattes af åbneren og dør/portpartiet. Det er en forudsætning at væg eller overparti kan bære mindst 250 kg i bevægelse.

16.8 Ved montage af ledhejseporte skal loft og vægge være færdige og bæredygtige. Nødvendige overhøjder skal være i overensstemmelser med det anviste.

16.9 Skal montagearbejde udføres af flere omgange, herunder indkøring af porte, vil dette blive debiteret særskilt efter gældende timetakst.

Er ovenstående forudsætninger ikke opfyldt og det medfører forgæves kørsel på aftalt montagedag, vil der blive debiteret for forgæves kørsel á 1500 kr. inkl. moms.